Open dag Naaktrecreatie

Vooruitlopend op een beslissing van de NFN op 1 mei a.s. over het al dan niet doorgaan van de Open Dag Naaktrecreatie op 7 juni (i.v.m. COVID-19) heeft het bestuur van NON Aamsveen op voorhand besloten om dit jaar niet mee te doen met deze Open Dag