Reserveringen

Vanaf 1 juli kunnen we weer gasten ontvangen op ons terrein. Teneinde de richtlijnen van het RIVM te kunnen volgen, hebben we besloten om het aantal gastenplekken terug te brengen. Tevens wordt een minimale reserveringstermijn van 2 weken gehanteerd.

In het licht van bovenstaande maatregel, kunnen we dit seizoen geen dag gasten ontvangen op ons terrein.

Op dit moment zitten we tot medio augustus vol. Mocht dit wijzigen doordat mensen annuleren of doordat verdere verruiming van de maatregelen mogelijk is, dan zal de actuele stand van zaken hier zijn vermeld.

Met vriendelijke groet.

Bestuur NON Aamsveen

Belangrijk

  • NL - Van uw reserveringsaanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per email. Daarna ontvangt u van ons z.s.m. een definitieve bevestiging van uw reservering.
  • GB - You will receive an acknowledgment of receipt by e-mail from your reservation request. You will then receive as soon as possible  a final confirmation of your reservation.
  • D   - Von Ihre Reservierungsanfrage erhalten Sie eine Empfangsbestätigung per e-Mail. Sie erhalten dann sobald als möglich eine endgültige Bestätigung Ihrer Buchung.
  • F   - De votre demande de réservation, vous recevrez un accusé de réception par email. Vous recevrez ensuite une confirmation définitive de votre réservation.
  • E   - De su petición de reserva usted recibirá un acuse de recibo por correo electrónico. Entonces usted recibirá una confirmación definitiva de su reserva lo antes posible.