ALV en afsluiting seizoen (4 november 2023)

De ALV en afsluiting seizoen 2023, een warm bad van unanimiteit en gezelligheid! 

Op zaterdag 4 november begonnen we met een mooie opkomst van (kandidaat)leden bij de ALV (de toelichting op de financiën was 's morgens ook al goed bezocht). Nadat iedereen een kop koffie of thee met een koekje/plakje cake had kon de ALV van start gaan. Het bestuur was in de best mogelijke vorm. Belangrijke informatie werd uitgewisseld, goede discussies gevoerd, prijzen uitgereikt, financiën besproken, aftredende commissieleden bedankt, bestuursleden gekozen/herkozen en vele besluiten werden unaniem door de leden genomen. Prijswinnaars van de Vlagwedstrijd “Wie brengt de NON-vlag het verst” en de Laddercompetitie Jeu de Boules 2023 werden in het zonnetje gezet. Exact op tijd werd de vergadering afgesloten en gingen vele belangstellenden naar Aamsveen om het seizoen formeel en informeel af te sluiten. 


Op ons mooie terrein had de Catering en bar-groep de boerderij in gereedheid gebracht voor een fantastisch buffet, eenieder had een heerlijk gerecht aangeleverd! 
Maar......natuurlijk moest het schitterende seizoen eerst formeel worden afgesloten door het strijken van de NON vlag voor de boerderij door Klaas en de nieuwe voorzitter !
Aansluitend genoot eenieder zichtbaar van het heerlijke buffet en de lekkere drankjes en na de gezellige gesprekken ging iedereen weer voldaan naar huis.

Het seizoen 2023 is succesvol afgesloten !!

Nieuws Overzicht