Relatie NON Aamsveen en NFN Open & Bloot

Wij zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot
NFN Open & Bloot is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naaktrecreërend Nederland. Wij zijn als vereniging aangesloten bij NFN. Dit houdt in dat NFN het bestuur van de vereniging ondersteunt, we gebruik kunnen maken van collectieve verzekeringen, onze leden ontvangen de NFN-jaarkaart en we volgen het veiligheidsprotocol. Ook organiseert NFN de Verenigingskamer en workshops voor bestuurders. Lees hier meer over op:  https://nfn.nl/informatie-besturen-naturistenverenigingen

De NFN-jaarkaart
Alle volwassen leden van onze vereniging ontvangen de NFN-jaarkaart met INF-zegel. Deze jaarkaart is géén ledenpas van NFN, maar een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren.Hierin hebben wij afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met meldingen van ongewenst gedrag. Het doel hiervan is om dit ongewenste gedrag te voorkomen en tegen te gaan. In uiterste gevallen zorgen we ervoor dat een pleger van ernstig ongewenst gedrag geen toegang meer krijgt tot de georganiseerde naaktrecreatie. De jaarkaart geeft óók toegang tot (internationale) evenementen en blootlocaties

                                                               __________________________________________________________________________

Eind 2023 is er de nodige onduidelijk ontstaan over de veranderingen die per 1 januari 2024 ingaan.
Deze brief van de NFN bevat de belangrijke wijzigingen die per 1 januari 2024 van kracht worden.

Verder was er nogal wat onduidelijkheid over het lidmaatschap NFN en het abonnement op Open & Bloot in relatie tot het lidmaatschap van een vereniging (in dit geval dus NON Aamsveen).
In dit artikel worden de nodige vragen beantwoord.

                                                               __________________________________________________________________________

Blijkbaar constateerde NFN Open & Bloot, dat er eind december 2023 nog steeds onduidelijkheid was bij leden van verenigingen met name over de digitale jaarkaart en en over de wijzigingen per 1 januari 2024.  Vandaar nogmaals een nadere toelichting (vanuit NFN Open & Bloot):

 • Krijgen verenigingsleden ook een digitale jaarkaart?
  Nee, de NFN-jaarkaart voor verenigingsleden komt op papier, inclusief het INF-zegel. De digitale jaarkaart is (vooralsnog) alleen beschikbaar voor NFN-leden.
 • Wat verandert er nu precies voor verenigingsleden per 1/1/2024?
  Per 1 januari kunnen verenigingsleden geen gebruik meer maken van het NFN-Ledenportaal.
  Die is dan alleen nog beschikbaar voor NFN-leden. Of dat voor jou verandert ligt aan de situatie:
  Je hoeft niets te doen:
  -> Als je lid bent van een vereniging én ook rechtstreeks NFN-lid bent, dan verandert er niets en hoef je niets te doen.
  -> Als je nooit jouw persoonlijke NFN-Ledenportaal hebt geactiveerd, dan verandert er voor jou niets en hoef je dus niets te doen.
  -> Als je wel het NFN-Ledenportaal geactiveerd hebt, maar ontvang je onze magazines NIET, dan hoef je ook niets te doen. Je portaal wordt op 1/1/2024 automatisch gedeactiveerd.
  Je moet wel iets doen als:
  -> Je het NFN-Ledenportaal geactiveerd hebt en de magazines tegen betaling ontvangt.
  Dan kun je kiezen:
  1: Je wilt de magazines blijven lezen en NFN steunen. Dan hoeft je niets te doen. Wij zorgen dan dat je automatisch omgezet wordt naar een NFN - jaarlidmaatschap 2024. Je betaalt hiervoor het dan geldende NFN-tarief. De magazines zitten hier bij in.
  2: Je wilt de magazines niet blijven lezen? Je zegt dan je abonnement voor magazines uiterlijk op 30 november 2023 op via het Ledenportaal of eventueel via info@nfn.nl. Je NFN-portaal wordt dan per 1 januari 2024 gedeactiveerd. Je ontvangt in 2024 geen magazines meer (en hebt dan ook geen NFN-lidmaatschap).
  Je hebt echter ook de keuze om lid te worden van NFN. Dit kan t/m 30 november 2023 op heel eenvoudige manier via het Ledenportaal van NFN (in het portaal onder de Word Lid-knop onder je persoonlijke gegevens). Na 30 november kan je uiteraard ook rechtstreeks NFN-lid worden, maar dan alleen nog via de website van NFN en niet meer via het Ledenportaal.
 • Hoe worden verenigingsleden geïnformeerd over deze wijzigingen?
  -> De mensen die het magazine ontvangen hebben bij het afgelopen herfstnummer van UIT! een brief gekregen met alle informatie. Deze mensen krijgen later deze maand ook nog een e-mail.
  -> Met verenigingsleden die lid zijn van een vereniging (en niet rechtstreeks bij  NFN) heeft NFN nog nooit direct kunnen communiceren. Om die reden kan NFN (net als alle voorgaande jaren) niet direct over de wijzigingen communiceren. Dit kunnen alleen verenigingen zelf, vandaar dat we de besturen vragen om de informatie te delen. Het is wel van belang dat de juiste informatie gedeeld wordt, dus ook dat bv jullie websites de juiste informatie geven. Daarover hieronder meer.  
 • Kunnen leden van naturistenverenigingen het magazine digitaal lezen? 
  Alle verenigingen krijgen 2 exemplaren van elke editie van onze magazines, bijvoorbeeld om in de kantine te leggen. Twee keer per jaar verschijnt UIT! en twee keer per jaar BlootGewoon! 
  UIT! verschijnt deels digitaal, dit digitale gedeelte is alleen toegankelijk voor NFN-leden via het ledenportaal. 
  Dat betekent dat verenigingsleden wel de papieren magazines in de kantine kunnen lezen, maar dus geen toegang hebben tot het digitale katern van UIT!. 
  BlootGewoon! verandert niet en blijft op papier, omdat deze ook in de winkelschappen ligt.