Algemene voorwaarden

Indien in uw browser hieronder niet de tarieven worden weergegeven klik dan op de volgende link "Algemene voorwaarden". Op een nieuw tabblad worden vervolgens de tarieven zichtbaar. 
U kunt ook onderaan deze pagina op de download "Algemene voorwaarden" klikken.

 Algemene Voorwaarden NON Aamsveen

 • Ontvangst van gasten is in principe tussen 14:00 en 17:00 uur, het vertrek is vóór 12:00 uur. Afwijking van deze tijden is alleen mogelijk na overleg met de gastontvanger.
 • Kampeermiddelen van gasten dienen in veilige staat te zijn, dit ter beoordeling van de gastontvanger of de terreincommissaris.
 • Gasten mogen naast hun kampeermiddel maximaal 1 tent plaatsen. Meer tenten plaatsen is mogelijk met toestemming van de gastontvanger.
 • Het terrein is gedurende het verblijf toegankelijk met een poortsleutel, die ter beschikking gesteld wordt door de gastontvanger. De sleutel moet bij vertrek worden ingeleverd.
 • Wijziging van de reservering is mogelijk, voor zover daarvoor plaats is.
 • Een gereserveerde plaats levert geen vaststaand recht op. De plaats wordt bepaald door de gastontvanger.
 • Het bestuur is bevoegd om gasten van het terrein te verwijderen en de verdere toegang tot het terrein te ontzeggen, als naar zijn oordeel het gedrag van de gasten niet in overeenstemming is met wat in redelijkheid van gasten verwacht mag worden.
 • Privacy
  • De persoonsgegevens van aanwezigen worden uitsluitend gebruikt voor de interne gang van zaken. Gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, behoudens aan de NFN. De vereniging conformeert zich aan de AVG-wetgeving.
  • Beeld- en geluidsopnamen zijn uitsluitend toegestaan indien alle daarbij aanwezigen daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben verleend. Indien een aanwezige een minderjarige betreft, is tevens schriftelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger nodig.
  • Familienamen van aanwezigen worden uitsluitend voluit vermeld indien deze personen daar schriftelijk toestemming voor hebben verleend.
 • Het betreden van het terrein en het gebruik van alle voorzieningen is geheel voor eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade aan personen of goederen.
 • De doelstelling van de vereniging is naturistische recreatie. Aanwezigen behoren naturistisch te recreëren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Tegenover een minderjarig kind zijn we tolerant als dit een kledingstuk draagt.
 • Geluidsoverlast
  •  Geluidsoverlast moet worden vermeden.
  • Geluidsapparatuur mag niet hoorbaar zijn buiten de eigen plaats.
  • Gebruik van airco-apparatuur is niet toegestaan.
  • Het gebruik van gereedschappen welke geluidsoverlast veroorzaken is tijdens het seizoen niet toegestaan op zon- en feestdagen. Tevens is dit het gehele jaar niet toegestaan tussen 20:00 en 09:00 uur.
  • Tussen 23:00 en 07:00 behoort het stil te zijn op het terrein.
 • Milieubewust gedrag
  • Het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van ongedierte en/of onkruid is voorbehouden aan het bestuur.
  • Voertuigen mogen op het terrein niet worden gewassen.
  • Chemische toiletten en afvalwatertanks dienen uitsluitend geleegd te worden op de daarvoor aangeduide plaats. Lozing van afvalwater elders op het terrein is niet toegestaan.
  • Groot huishoudelijk afval mag niet in de container worden gedeponeerd, maar dient in eigen beheer te worden afgevoerd.
  • Barbecueën op het terrein is toegestaan, indien de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Brandblusmiddelen moeten binnen handbereik aanwezig zijn.
  • Open vuur is niet toegestaan, behalve op een door het bestuur aangewezen plaats.
  • Bomen rooien is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
  • Snoeien in de singel geschiedt uitsluitend door de groencommissie.
 • Roken op het terrein is uitsluitend toegestaan op de eigen plaats en op een door het bestuur aangeduide plaats. Onder ‘roken’ valt eveneens het gebruik van een e-sigaret. Het is nooit toegestaan dat door het roken overlast ontstaat voor anderen.
 • Het is niet toegestaan met een auto op het kampeerveld te komen. Verplaatsing van een kampeermiddel vindt plaats door de vereniging. Campers mogen uitsluitend op de aangewezen camperplekken worden geplaatst. Op de parkeerplaats en de Brink mag uitsluitend stapvoets worden gereden.
 • Ouders/verzorgers van kinderen zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en het opruimen van ruimten en voorzieningen, waarvan deze kinderen gebruik maken.
 • Gebruik maken van een fiets of elektrische step is niet toegestaan op het gehele terrein, met uitzondering van gebruik door de dienstdoende gastontvanger. Het bestuur kan een aanwezige schriftelijk toestemming verlenen.
 • Het openlijk dragen van piercings en soortgelijke materialen in of aan de geslachtsdelen is op het terrein niet toegestaan.
 • Huisdieren
  Aanwezigen mogen per kampeerplaats maximaal twee huisdieren op het terrein hebben. 
  Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
  • Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken of de rust verstoren voor andere aanwezigen.
  • Huisdieren, met uitzondering van hulphonden, mogen zich niet bevinden in de gebouwen van de vereniging, bij het zwembad of op de terrassen. Het bestuur kan schriftelijk ontheffing van dit verbod verlenen.
  • Huisdieren moeten aangelijnd zijn als zij zich niet op de eigen plaats bevinden.
  • Het bestuur heeft het recht het verblijf van bepaalde huisdieren te verbieden indien dat verblijf overlast betekent voor andere aanwezigen.
  • Honden mogen niet worden uitgelaten op het terrein. Indien de hond toch uitwerpselen op het terrein achterlaat, is de bezitter verplicht deze direct op te ruimen. 
 •  Zwembad
  Alle aanwezigen mogen gebruik maken van het zwembad, onder de volgende bepalingen:
  • De vereniging voorziet niet in toezicht bij het zwembad.
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen door onvoorzichtigheid en onbekwaamheid met betrekking tot het gebruik van het zwembad.
  • Gebruik van het zwembad is in alle opzichten geheel voor eigen risico.
  • Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet zonder toezicht van een volwassene in de zwembaden.
  •  Om hygiënische redenen is het verplicht om vóór het zwemmen te douchen.
  • Binnen de omheining van het zwembad mag alleen naturistisch gerecreëerd worden.
  • Indien kinderen nog niet zindelijk zijn, mogen zij alleen gebruik maken van het zwembad als zij een zwemluier dragen.

 

Downloads: