Het terrein

“Aamsveen” is het terrein van naturistenvereniging NON Aamsveen en ligt enkele kilometers ten zuiden van de stad Enschede, tegen de Duitse grens in een prachtig natuurgebied. Hier vertoeft u in het voor Twente zo typische coulissen-landschap.
Ten zuiden van Enschede ligt een stuwwal waar het hoogveengebied  zich op de Nederlands-Duitse grens uitstrekt in de Nederlandse provincie Overijssel en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Het Nederlandse gedeelte van dit veengebied wordt sinds 1967 beheerd door het Landschap Overijssel en is 175 hectare groot. Zestig hectare bestaat uit heide met plassen en moerassen, veertig hectare is gras en ruim vijftig hectare is hoge opslag(bomen). Door het gebied opnieuw onder water te zetten probeert de beheerder de vorming van hoogveen te herstellen. Het Duitse gedeelte is ruim 700 hectare groot en bestaat uit drie delen: het Alstätter Venn het Eper Venn en het Graeser Venn. In het hoogveengebied zijn zowel in het Nederlandse als in het Duitse deel diverse wandelingen uitgezet.
Het betreft hier een heel mooie streek met boomgroepen, landerijen omgeven door houtwallen, lage begroeiing en veenplassen waar magnifieke wandelingen of fietstochten kunnen worden gemaakt. Het op zichzelf open terrein, is omheind en heeft 80 ruim bemeten vaste plaatsen die voor een groot deel ter weerszijden van grasvelden zijn gesitueerd. Voor gasten van aangesloten verenigingen of leden van de NFN/IFN zijn er zo'n kleine 15 plaatsen aangelegd.

Aamsveen is een terrein dat vanwege het nabijgelegen veengebied wordt bezocht door een grote verscheidenheid aan vogelsoorten. Er broeden meer dan 70 vogelsoorten in het gebied. In het bosgedeelte komen schaarse broedvogelsoorten voor als Wespendief, Buizerd, Bosuil, Groene Specht, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Fluiter, Wielewaal en Appelvink. In het open veengebied broeden de Zomertaling, Torenvalk, Waterral, Watersnip, Porseleinhoen, Blauwborst, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger en Nachtzwaluw. Wanneer het in de wintermaanden heeft gesneeuwd dan zie je op het terrein vele sporen van reeën en ander wild. Voor een natuurliefhebber is het dus zeer de moeite waard om ons terrein te bezoeken.

 Het terrein wordt door de leden goed onderhouden en er heerst een vriendelijke sfeer. De plaatsen voor onze gasten liggen tussen die van onze leden zodat iedereen zich snel in onze gemeenschap voelt opgenomen. 
Op het terrein zijn 3 extra water tappunten voor vers leidingwater aangebracht.
In de boerderij is de deel tot een sfeervolle ruimte omgetoverd, waar in de kille maanden het haardvuur brandt. Verder zijn er in de boerderij een invalidentoilet met douche, gewoon toilet, bibliotheek, vergaderruimtes en een keuken te vinden. 
Er is een afzonderlijk toiletgebouw (de Ark) met wastafels, douches en wc’s. Ook de ruime sauna is hier ondergebracht. Daarnaast hebben we de beschikking over een gebouw (Het Brinkhoes) waar de afwas gedaan kan worden en tegen betaling gebruik gemaakt kan worden van de wasmachine en droger. Voor gasten is er tevens hier een kookplek gerealiseerd.
Sinds enkele jaren is een ruimte gerealiseerd (het Dorpshoes), waar gemeenschappelijke activiteiten worden georganiseerd. In dit gebouw is tevens het Jeugdhonk ondergebracht.

Op het erf van de boerderij is een aantal plaatsen speciaal voor campers gereserveerd.Even verderop ligt het mooie 25-meter zwembad en een peuterbadje met enkele centimeters water brengt verkoeling en plezier voor de allerkleinsten.